Tone of Voice – dlaczego Twoja marka go potrzebuje?

Tone of voice

Konsument postrzega markę w konkretny sposób, w zależności od tego, jakimi środkami tworzony jest jej wizerunek, przekazywane wartości, opisywana oferta. Każdy z tych aspektów ma swoje odzwierciedlenie w specyficznym języku (a raczej czymś więcej niż samą treścią) używanym do komunikowania się marki z otoczeniem wewnętrznym. 

Czym jest Tone of Voice w marketingu internetowym? 

W wolnym tłumaczeniu można byłoby użyć zwrotu „ton głosu”, albo raczej specyficzny, indywidualny „ton wyrazu marki”, czyli zespół środków, dzięki któremu zapisuje się w świadomości klientów i konsumentów. Składają się na niego: 

  1. misja i wizja, 
  2. wartości marki, 
  3. Cele, do jakich dąży w swoich działaniach, 
  4. sposób, w jaki formułuje komunikaty i przekazuje informacje, 
  5. przekaż emocjonalny, 
  6. styl interakcji z potencjalnymi i obecnymi interesariuszami.

Podstawą stworzenia silnego Tone of Voice jest umiejętne operowanie dostępnymi środkami przekazu. Czy to blog, czy reklama w mediach lokalnych, czy to zdjęcia zamieszczone na Instagramie, czy wiadomości o udziale przedsiębiorstwa w akcji charytatywnej lub innej inicjatywie społecznej. Nagłówki Istotne jest opieranie się na emocjonalnej formie ekspresji, w połączeniu z unikalnym językiem, z jakiego korzysta marka. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://kohai.pl/blog/tone-of-voice-dlaczego-twoja-marka-go-potrzebuje/

Tone of voice

Czy Tone of Voice jest dostępny każdej marce? 

Każda marka, niezależnie od wielkości rynku jest w stanie stworzyć go poprzez konsekwentne i przemyślane działania. Zarówno w komunikacji internetowej, jak i komunikacji za pomocą tradycyjnych środków (broszur, obsługi klienta w salonie, negocjacjom biznesowym, spotkaniom z klientami). 

Stworzenie unikalnego dla danej marki Tone of Voice związane jest z doskonałą znajomością wymienionych powyżej efektów i założeniami, jak marka chce być widziana przez klienta, jego oczekiwań i potrzeb, które, do których również powinna się odwoływać w komunikacji różnymi kanałami. 

Wielkość marki ma tutaj mniejsze znaczenie, gdyż bardziej od budżetu, liczy się pomysłowość, znajomość i otwartość na zmiany rynkowe, na to, jak zmieniają się sami konsumenci i ich podejście do robienia zakupów, korzystania z ofert przedsiębiorstw, a także interesy prowadzone między partnerami biznesowymi. 

Comments are closed.