Zamrożenie cen prądu w 2023 roku w gospodarstwach domowych – na czym polega?

wieża transmisyjna

Od 2023 oku w Polsce obowiązuje tzw. zamrożenie cen prądu na poziomie z roku 2022 roku, przy określonym zużyciu energii elektrycznej. Ustawa odpowiadająca za zamrożenie cen wskazuje określone zasady dla gospodarstw domowych – warto je znać, by obniżyć coraz wyższe rachunki za prąd.

Limity zużycia energii dla gospodarstw domowych

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe może liczyć na zamrożenie cen prądu, jeśli roczne zużycie energii nie przekracza 2 tys. kWh. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna to wówczas zamrożenie cen prądu dotyczy zużycia do do 2,6 tys. kWh rocznie. Niższa cena obowiązuje również gospodarstwa, w których znajdują się osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy – wówczas obowiązuje limit zużycia energii do 3 tys. kWh rocznie.

Jakie dokumenty są niezbędne, by uzyskać zamrożenie cen prądu?

Każde gospodarstwo domowe automatycznie uzyskuje zamrożenie cen prądu do zużycia 2 tys. kWh rocznie. Nie ma konieczności składania wniosków do dostawcy prądu, limity są uwzględniane przy rozliczeniu za energię elektryczną. Osoby niepełnosprawne, rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą złożyć wniosek do dostawcy prądu, w którym udokumentują uprawnienia pozwalające na zwiększenie limitów zużycia prądu. Wniosek taki musi uwzględniać numer KDR, orzeczenie o niepełnosprawności czy decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok. Dostawca energii może zażądać możliwości wglądu do oryginałów wyżej wymienionych dokumentów. Czas na złożenie wniosków w 2023 roku minął 30 czerwca – kto nie zdążył złożyć wniosku w terminie, ten będzie mógł skorzystać z limitu 2 tys. kWh.

Czy ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku przewiduje inne korzyści dla gospodarstw?

Ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 wskazuje nie tylko na limity zużycia prądu, co pozwoli na obniżenie rachunków za energię. Tekst ustawy przewiduje ponadto upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej – można z niego skorzystać, jeśli między 1 października 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku gospodarstwo obniży zużycie energii co najmniej o 10% względem października 2021 roku – grudnia 2022 roku. Jeśli zużycie będzie niższe, dostawca automatycznie naliczy upust przy wystawianiu faktury.

Comments are closed.