Rynek energii w Polsce – jakie zapotrzebowanie na energię pokrywają elektrownie wiatrowe i słoneczne?

rynek energii w Polsce

Nie da się ukryć, że w przypadku krajów wysoko rozwiniętych, można zauważyć wyraźne zmiany, jakie zachodzą w rynku energii. Widać bowiem, że kraje te stawiają przede wszystkim na ekologię i wydajność w zakresie produkcji energii. Jednocześnie w naszym kraju w dalszym ciągu można zauważyć wyraźną przewagę tradycyjnych elektrowni. Jednak jak przedstawia się ogólny zarys rynku energii w Polsce i jakie zapotrzebowanie pokrywają elektrownie wiatrowe i słoneczne?

Rynek energii w Polsce – jak prezentuje się moc elektrowni wiatrowych?

Rynek energii w Polsce wyraźnie potrzebuje reform i zmian, które już od wielu lat zapowiadane są przez rządzących krajem. Polska chce bowiem dorównać krajom wysoko rozwiniętym, w których to właśnie elektrownie wiatrowe i słoneczne mają największy udział w rynku energetycznym. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o rynek energii w Polsce i udział elektrowni wiatrowych, to trzeba podkreślić, że nasz kraj oferuje świetne warunki do ich funkcjonowania.

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii już pod koniec stycznia bieżącego roku, łączna moc elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła około 7,1 GW. Czy jest to zadowalający rezultat? Otóż porównując to do innych krajów UE, można mieć co do tego wiele wątpliwości. Elektrownie wiatrowe w rynku energii w Polsce dalej mają dość znikomy udział i nie są w stanie pokryć nawet 40% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Rynek energii w Polsce i udział elektrowni słonecznych

Rynek energii w Polsce (więcej informacji na E.ON) w dalszym ciągu bazuje na tradycyjnych elektrowniach, jednak w ostatnich latach dało się odczuć wyraźny wzrost zainteresowania farmami fotowoltaicznymi. Inwestorzy chętnie stawiają nowe rzędy paneli słonecznych, a to z kolei sprawia, że rynek energii w Polsce ma szansę na to, by stać się bardziej wydajny, a także i ekologiczny. Zgodnie z tym, jakie dane spływają z Agencji Rynku Energii, elektrownie fotowoltaiczne – łącznie – w naszym kraju miały moc około 8,1 GW. W porównaniu do danych z dwóch, poprzedni lat, ich moc uległa wręcz podwojeniu i są one w stanie pokryć o wiele większy procent zapotrzebowania na energię w naszym kraju.

Comments are closed.