Jak wybrać dobre szkolenie z zarządzania zespołem?

szkolenia z zarządzania zespołem 4

Przed menedżerami różnej wielkości firm stoją liczne obowiązki. Wśród nich znajduje się koordynacja pracy zespołu pracowniczego lub zespołu stworzonego specjalnie do zrealizowania określonego projektu. Należy przy tym doskonale orientować się w dziedzinach takich jak: zarządzanie, psychologia, komunikacja interpersonalna, a coraz częściej także komunikacja międzykulturowa. Jak zatem nabyć umiejętności potrzebne na to stanowisko?

Czy jest możliwe stanie się dobrym menedżerem w dynamicznie zmieniającym się środowisku?

Zdobycie koniecznego doświadczenia pozwalającego radzić sobie z przeszkodami i kryzysami w trakcie wykonywania obowiązków menedżera wymaga praktyki zawodowej. Nawet najlepsze szkolenie z zarządzania zespołem nie przygotuje do zażegnania konfliktu wewnątrz grupy wynikającego z różnicy poglądów lub charakterów. Jednak odbycie takiego kursu pomaga radzić sobie z bardziej formalną stroną pełnionego stanowiska. Daje też podstawę do wykształcenia kolejnych umiejętności i wraz z życiowym doświadczeniem stanowi doskonałą receptę na stanie się dobrym menedżerem. 

Jak długo trwają szkolenia z zarządzania zespołem i czego uczą?

Z reguły kursy oferowane na rynku trwają dwa dni i obejmują takie zagadnienia jak:

  • motywowanie pracowników,
  • budowanie zespołu,
  • wyznaczanie i realizowanie celów,
  • finansowanie projektu i zarządzanie jego budżetem,
  • koordynowanie zadań wg ustalonego harmonogramu,
  • reagowanie na nieoczekiwane sytuacje, 
  • zarządzenie czasem, 
  • zarządzanie stresem. 

Wszystkie te umiejętności wymagają ciągłego doskonalenia na stanowisku kierownika zespołu i stanowią kluczowe teoretyczne podstawy do skutecznego kierowania pracownikami.

Szkolenie z zarządzania zespołem tego typu posiada segment do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Pozwala on zobaczyć, w jaki sposób inni będą reagowali na pomysły, przemyślenia i wnioski wyniesione z poprzedniej części kursu. Dla wielu osób jest to cenna lekcja i pomocna siła motywująca do stania się lepszymi zarządcami i kierownikami stającymi na czele zdolnego, zdeterminowanego zespołu gotowego osiągnąć wyznaczone cele i skutecznie realizować plany strategiczne przedsiębiorstwa. 

Comments are closed.