Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

W jaki sposób określić wartość pracy?

Opis stanowiska pracy stanowi elementarne narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalające usystematyzować zakres obowiązków i kompetencji pracowników. Opis zawiera w sobie przede wszystkim cele, zadania, zakres odpowiedzialności pracownika, a także opis kwalifikacji i pożądanych umiejętności.

Wartościowanie stanowisk pracy dostarcza z kolei najistotniejszych informacji na temat relacji i hierarchii stanowisk w firmie. Oczekiwanym efektem wartościowania stanowisk pracy jest poznanie relatywnej wartości każdego z nich z punktu widzenia jego znaczenia dla realizacji zamierzeń strategicznych firmy.

Opisy stanowisk wraz z ich wartościowaniem tworzą kompleksową bazę, dzięki której stają się możliwe do zastosowania pozostałe narzędzia nowoczesnej polityki personalnej, jak system wynagrodzeń, systemy awansowania i szkoleń, ocena okresowa pracowników oraz rekrutacja i selekcja.

Jakiego wsparcia mogą Państwo oczekiwać?

Metoda stosowana przez nas do opisu stanowisk pracy ma charakter jakościowy. W wyniku jej zastosowania otrzymujemy opis wykonywanej pracy oraz szereg informacji jakościowych dotyczących badanej pracy. Analiza pracy dokonywana tą metodą  obejmuje m.in.:

 • obserwację przebiegu pracy
 • wywiady z pracownikami wykonawczymi i  ich kierownikami oraz tzw. ekspertami
 • tworzenie profilu cech osobowych
 • tworzenie kart opisu stanowisk pracy.

W oparciu o przygotowane opisy stanowisk pracy dokonujemy ich wartościowania na podstawie metody analityczno-punktowej, umożliwiającej ocenę wartości danego stanowiska  w obrębie następujących kryteriów:

 • złożoność pracy
 • odpowiedzialność
 • współpraca
 • uciążliwość pracy.

Każde stanowisko jest osobno analizowane ze względu na wymienione kryteria i na podstawie wyników tej analizy umieszczane w hierarchii ważności stanowisk pracy.


Dlaczego warto skorzystać z usług RCS Doradztwo Personalne?

Opisy stanowisk pracy redagowane przez naszych konsultantów tworzone są z dużym zaangażowaniem, tak by w pełni oddać charakter danego miejsca pracy. Dzięki dużej wiedzy w tym zakresie a także obiektywności i bezstronności, powstają opisy o wszechstronnym zastosowaniu, których funkcjonalność pomaga naszym Klientom w osiągnięciu sukcesu. Zaletą stworzenia opisów i wartościowania stanowisk pracy jest:

 • wzrost efektywności zarządzania personelem
 • możliwość opracowania adekwatnego systemu wynagrodzeń
 • przejrzysta hierarchia ważności stanowisk
 • duża łatwość wdrażania polityki płac
 • wsparcie w realizacji strategii i misji firmy.
drukuj