Projekty zakończone

     

       

Kadry przyszłości to projekt szkoleniowy, który realizowany był na zlecenie BFKK

Więcej informacji

 

     

               

 

Kobieta pracująca 2 to bezpłatny projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do pracujących kobiet, które ukończyły 50 rok życia, mieszkają na terenie woj. podlaskiego i i chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizowany był w ramach Działania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany przez EFS.

Więcej informacji

 

     

           

                            

 

Kobieta pracująca to bezpłatny projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób osób pracujących, które ukończyły 45 rok życia, mieszkają na terenie woj. podlaskiego i i chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizowany był w ramach Działania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany przez EFS.

Więcej informacji

 

     

                             

 

Młodzi przedsiębiorczy to bezpłatny projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób bezrobotnych i nie pracujących, które nie ukończyły 35 rok życia, mieszkają na terenie woj. podlaskiego i planują założyć własną firmę zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, pisania biznes planów. Realizowany był w ramach Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowany przez EFS.

Więcej informacji

      

Szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Załóż firmę – spełnij swoje marzenia”  realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL.

Więcej informacji

 

 

      

 

Aktywni 50+ to bezpłatny projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób pracujących, które ukończyły 50 rok życia, mieszkają na terenie woj. podlaskiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizowany był w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i współfinansowany przez EFS.

Więcej informacji

      

Sukces zawodowy 45+ to bezpłatny projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób pracujących, które ukończyły 45 rok życia, mieszkają na terenie woj. podlaskiego i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizowany był w ramach Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i współfinansowany przez EFS.

Więcej informacji

   


Zwolnienia Monitorowane. Projekt został skierowany do firm gdzie odbywały się lub były  planowane zwolnienia grupowe. Projekt zapewniał usługi służące wsparciu osób zagrożonych utratą pracy tzn. szkolenia, poradnictwo zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy.

      

Nowe perspektywy. Projekt został  skierowany do osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. W ramach projektu realizowano szkolenia oraz poradnictwo zawodowe dofinansowane w 100% przez EFS. Projekt był realizowany w partnerstwie z BFKK oraz WSAP.

 

      

 

Inwestycja w Kadry - projekt dotyczący zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Szkolenia miały charakter 3-dniowych wyjazdowych spotkań. RCS obsługiwał projekt w woj.: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Więcej informacji

   
   

Zwiększenie konkurencyjności firm branży elektronicznej. Projekt oferował szeroki zakres szkoleń (50 tematów) dla firm z branży elektronicznej.  Szkolenia realizujemy dla mikro, małych, duzych firm z woj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji

      

Projekt Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP był adresowany  do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) przemysłowych z terenu całego kraju w szczególności z następujących branż: elektromaszynowej, produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, przetwarzania odpadów, produkcji artykułów spożywczych.

Więcej informacji

 

      

Samorząd w Unii Europejskiej to projekt powstały na potrzeby 14 samorządów woj. podlaskiego  i zakładający wsparcie edukacji pracowników tychże samorządów. Projekt oferował  bezpłatne szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami oraz związane z tym poradnictwo doradców zawodowych oraz psychologów.

Więcej informacji

 

   

   

 

Projekt Przygotowanie do eksportu. Wraz ze wzrostem konkurencji dla towarów i usług na polskim rynku, źródłem rozwoju dla małych i średnich firm staje się eksport. Przedsiębiorcom, chcącym rozwinąć lub rozpocząć działalność eksportową oferowaliśmy dotowany przez Unię Europejską  kompleksowy program szkoleń, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb małych i średnich firm.

Więcej informacji

      

Inwestycja w Kadry II to projekt kompleksowy, przebiegający dwuetapowo. Zakładał on zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych firmy, a następnie przeprowadzenie kompleksowych szkoleń-warsztatów. Projekt byl bezpośrednio skierowany  do kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

Więcej informacji

  

   

Program szkoleń promujących CLUSTERING. Projekt promował ideę clusteringu w całym kraju. W ramach projektu zrealizowano warsztaty symulacyjne oraz szkolenia dla grup zadaniowych zainteresowanych współpracą w formie klastrów. W woj. podlaskim  udzieliliśmy wsparcia dla 4 grup klastrów: mlecznego, drzewnego, maszynowego i spożywczego.

Więcej informacji

      

Celem Projektu Wsparcie rozwoju polskiego eksportu było przygotowanie polskich przedsiębiorstw mikro, małych i średnich do intensyfikacji działań eksportowych na rynkach krajów rozwijających się (KR) i przechodzących transformację społeczno-gospodarczą (KTSG), które są perspektywiczne z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu.

Więcej informacji

  

   

Wschód Biznesu.  W marcu 2007 r. rozpoczęto realizację specjalnego projektu przeznaczonego dla małych firm z terenów polski wschodniej. Projekt miał na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Więcej informacji

     

Akademia Umiejętności AGROVITA to projekt w pełni dedykowany firmie Agrovita. Adresowany jest zatem do pracowników (pozaprodukcyjnych) oraz kadry menedżerskiej (łącznie 66 os.) firmy Agrovita. Uczestnicy przejdą szkolenia z zakresu j. angielskiego oraz modułów sprzedażowych i handlowych.

Więcej informacji

 

      

 

RCS Sp z o. o. był organizatorem szkoleń dla pracowników Contact Centre realizowanych w ramach Projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę”  (Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006). Szkolenia zostały przeprowadzone na zlecienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Więcej informacji

drukuj