Analiza potrzeb szkoleniowych

Jak efektywnie szkolić swoich pracowników?

Badanie potrzeb szkoleniowych jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju każdego pracownika oraz przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zapewniają dynamiczny rozwój całej organizacji. Oprócz konkretnej i ściśle określonej wiedzy dodatkowym efektem dobrze dobranego i przygotowanego szkolenia jest również wzrost motywacji do pracy.

Analiza potrzeb szkoleniowych pozwala na dokładne dostosowanie tematyki szkoleń do zindywidualizowanych potrzeb pracowników a tym samym zapewnia lepsze efekty wykorzystania zdobytej na szkoleniu wiedzy w pracy. Jednocześnie umożliwia uniknięcie przekazywania uczestnikom tych informacji, które mogą być już znane z praktyki lub z innych szkoleń.

Jakiego wsparcia mogą Państwo oczekiwać?

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych przez zewnętrzną firmę jest uzasadnione z punktu widzenia merytorycznego. Ideą takiej analizy jest obiektywne spojrzenie z zewnątrz na potrzeby w zakresie kwalifikacji i umiejętności pracowników danego przedsiębiorstwa i przeprowadzenie audytu potrzeb przez wyspecjalizowaną instytucję szkoleniową.

Najważniejsze korzyści  osiągnięte dzięki analizie potrzeb szkoleniowych:

  • zapewnienie efektywnego dysponowania środkami finansowych przeznaczonymi na podwyższanie kwalifikacji personelu
  • umożliwienie opracowania planu i budżetu szkoleń
  • podniesienie rangi szkoleń ze względu na określenie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych
  • wzrost efektywności pracowników dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom, które wpływają na rozwój osobisty oraz motywację do pracy
drukuj