Przegląd kultury organizacyjnej

Tworzenie klimatu organizacyjnego

Coraz rzadziej o satysfakcji z pracy dacydują wyłącznie korzyści materialne. Czynnikiem zasadniczym staje się kultura organizacyjna firmy. Możliwość podnoszenia kwalifikacji, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność za powierzone zadania, atmosfera w pracy stawiane są na równi z wysokością wynagrodzenia. Kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w życiu każdego pracownika. To nie tylko zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji, ale także wizerunek, tożsamość oraz determinanta sukcesu. Kultura w organizacji oferuje wspólny system znaczeń, stanowiący podstawę komunikowania się i wzajemnego zrozumienia. Jest trwałym wyróżnikiem organizacji.

Jakiego wsparcia mogą Państwo oczekiwać?

Oferujemy kompleksowy przegląd kultury organizacyjnej Państwa firmy. W skład usługi wchodzi analiza składników kultury organizacyjnej (wartości, normy), badanie postaw pracowników oraz przegląd polityki zarządzania zasobami ludzkimi. W tym celu wykorzystujemy kwestionariusze, testy, rozmowy, wywiady pogłębione z kluczowymi pracownikami, obserwację i pracę w grupach zadaniowych. Projektowane przez naszą firmę rozwiązania dostosowywane są do potrzeb i specyfiki klienta. Po wykonaniu usługi sporządzany jest raport z realizacji przeprowadzonych działań.

Wiedza na temat kultury organizacyjnej fimy pomoże Państwu w:

  • opracowaniu jasnego i czytelnego systemu wynagradzania i motywowania
  • skuteczniejszej integracji pracowników wokół celów i misji organizacji
  • zaprojektowaniu pożądanego modelu kultury organizacyjenj
  • sprawdzeniu identyfikacji zatrudnionych osób z firmą
  • określeniu stylu zarządzania kadry kierowniczej
  • określeniu czynników determinujących efektywność pracy
  • poznaniu nastrojów pracowniczych i satysfakcji z pracy
  • rozpoznaniu opinii, systemu wartości i postaw pracowników różnych szczebli
  • diagnozie przepływu informacji
drukuj