Outplacement

Outplacement to profesjonalna usługa, celem której jest pomoc Państwa przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu zwolnień monitorowanych będących skutkiem reorganizacji i konieczności redukcji zatrudnienia w organizacji.

Polega ona na zapewnieniu pomocy zwalnianym pracownikom w oswojeniu się z nową sytuacją, odnalezieniu się na rynku pracy a także przygotowaniu ich do aktywnego poszukiwania pracy. 

Zwalniany ma możliwość skorzystania z usług profesjonalistów, wszechstronnej i kompleksowej opieki: otrzymuje pomoc psychologiczną, pomoc związaną z przekwalifikowaniem się i zdobyciem nowych umiejętności,  pomoc organizacyjno – prawną, aktualne informacje dotyczące analiz rynku pracy, oceny rozwoju branż oraz informacje dotyczące zapotrzebowania na określonych specjalistów na rynku.

Dlaczego warto wdrożyć outplacement?

Utrata pracy to problem nie tylko zwalnianego pracownika ale również pracodawcy. Zwolnienia, zwłaszcza grupowe, jeżeli nie są wsparte programem ochrony pracowników, wywierają negatywny wpływ na wizerunek pracodawcy. Osłabiają także motywację i przywiązanie do firmy tych, którzy w niej zostali.

Dbałość o formę rozstania z każdym odchodzącym z organizacji pracownikiem stanowi nie tylko wymóg etyczny ale stanowi swoistą inwestycję w wizerunek firmy i motywację pozostających w niej osób. Jest również warunkiem koniecznym pozyskania w przyszłości wartościowych kandydatów do pracy.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Andersen na próbie 1200 zwolnionych pracowników  różnych przedsiębiorstw działających na rynku polskim wynika, że:

 • 86% badanych stwierdziło, że w czasie całego procesu restrukturyzacji nie otrzymało żadnej propozycji przejścia na inne stanowisko w tym samym przedsiębiorstwie
 • 70% nie poleciłoby byłego pracodawcy kandydatom jako dobrego miejsca zatrudnienia
 • 67% nie wróciłoby do swego pracodawcy, nawet gdyby ten zaproponował im lepsze warunki pracy
 • Ponad 70% winą za zwolnienie obarcza swoich przełożonych
 • Ponad 50% nigdy nie zamierza polecić znajomym produktów lub usług byłego pracodawcy
 • Niemal 50% uważa, że restrukturyzacja została przeprowadzona niezgodnie z misją i filozofią firmy
 • 15% rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową
 • 11% ma ochotę nagłośnić swoją historię w mediach

Jakiego wsparcia możecie Państwo od nas oczekiwać?

Outplacement indywidualny to program dobrany i  przeznaczony dla pojedynczych osób (menedżerów średniego i wyższego szczebla), którego celem jest zapewnienie danej osobie opieki konsultanta aż do momentu znalezienia nowego miejsca pracy.

Outplacement grupowy to program skierowany do określonej liczby pracowników przewidzianych do redukcji w przedsiębiorstwie.

W ramach programów outplacementowych proponujemy wsparcie w zakresie:

 1. Doradztwa dla kadry zarządzającej firm
  - działania PR na zewnątrz i wewnątrz firmy
  - utrzymywanie i wzmacnianie zaangażowania osób nadal zatrudnionych w przedsiębiorstwie
 2. Pomocy psychologicznej dla osób zwalnianych
  - pomoc w emocjonalnej akceptacji faktu utraty pracy
  - budowa pozytywnego wizerunku własnej osoby
 3. Doradztwa zawodowego
  - indywidualne konsultacje obejmujące podsumowanie dotychczasowych osiągnięć zawodowych
  - planowanie możliwości dalszego rozwoju zawodowego
  - analiza aktualnej sytuacji na rynku pracy
  - nauka pisania CV i listów motywacyjnych
  - szkolenia dotyczące uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych
  - tworzenie bazy potencjalnych pracodawców
 4. Reorientacji zawodowej
  - organizacja szkoleń pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji 
 5. Pomocy prawnej
  - aspekty prawne zawierania nowych umów o pracę
  - aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej