Rekrutacja i selekcja

Jak znaleźć najlepszych kandydatów do pracy?

Aby zmiany kadrowe były jak najbardziej efektywne, dobrze jest zlecić poszukiwanie nowych pracowników profesjonalistom, którzy przeprowadzą proces rekrutacji i selekcji najlepszych kandydatów. Korzystanie z fachowej pomocy umożliwia nie tylko skrócenie czasu poszukiwania odpowiedniej osoby, ale przede wszystkim obniżenie kosztów związanych z całym procesem rekrutacji.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji począwszy od zdiagnozowania potrzeb kadrowych firmy, poprzez wyszukanie odpowiednich osób oraz zweryfikowanie ich kwalifikacji i ocenę przydatności zawodowej, aż po zaprezentowanie Państwu wybranych kandydatów przez nas rekomendowanych.

W ramach działalności z zakresu doradztwa personalnego specjalizujemy się przede wszystkim w pozyskiwaniu pracowników średniego i wyższego szczebla, specjalistów oraz pracowników tymczasowych.

Dodatkowo oferujemy Państwu usługę polegająca na kompleksowej ocenie potencjału, umiejętności i stylu pracy kadry pracowniczej oraz kandydatów na dane stanowisko metodą "ASSESSEMENT CENTRE".

Nasze projekty rekrutacyjne obejmują:

 • kompleksowy serwis ogłoszeniowy
 • klasyczną rekrutacjęi selekcję personelu wszystkich szczebli do nowotworzonych firm lub oddziałów
 • rekrutację pracowników na stanowiska specjalistyczne i kierownicze
 • ocenę kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji osobowościowych do osiągania wysokich wyników na wskazanym stanowisku
 • poszukiwania bezpośrednie wyższej kadry menedżerskiej

 

 

Jakiego wsparcia mogą Państwo oczekiwać?

Działania w obrębie realizacji naszych projektów przebiegają przez kolejne etapy:

 1. Analiza stanowiska pracy oraz Profil Idealnego Kandydata
  Wspólnie z Klientem określamy wymagania stanowiska pracy oraz kwalifikacje niezbęde do podjęcia pracy na danym stanowisku.
 2. Serwis ogłoszeniowy
  Projektujemy kampanię informacyjną, opracowujemy sposób identyfikacji potencjalnych kandydatów oraz form i źródeł publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych. 
 3. Zbieranie aplikacji i preselekcja kandydatów
  Przygotowujemy wstępną listę kandydtaów odpowiadających wymaganiom Klienta.
 4. Weryfikacja kompetencji
  Wybraną grupę kandydatów poddajemy procedurze sprawdzającej ich kompetencje oraz predyspozycje osobowościowe (rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne, elementy Assessment Centre).
 5. Prezentacja
  Przedstawiamy Klientowi raport zawierający charakterystykę doświadczeń i profil osobowościowy rekomendowanych przez nas kandydatów.
 6. Spotkania z kandydatami i zakończenie procesu rekrutacyjnego 
  Organizujemy indywidualne spotkania przedstawicieli firmy z wybranymi kandydatami. Po ostatecznym wyborze kandydata przez pracodawcę udzielamy pisemnej informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego wraz z podziękowaniem za udział w rekrutacji kandydatom, którzy nie zostali zatrudnieni.

Naszym Klientom udzielamy gwarancji rekrutacji w przypadku, gdy w ustalonym w umowie terminie zajdą okoliczności wymagające rozwiązania umowy o pracę z wybranym Kandydatem.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu, organizacji i harmonogramu kompleksowej akcji rekrutacyjno – selekcyjnej określone zostają w umowie zawieranej każdorazowo przy zleceniu usługi pomiędzy RCS a Klientem. Wszelkie działania rekrutacyjne podejmowane są po podpisaniu umowy i realizowane są według ustalonego wspólnie z Klientem harmonogramu działań. Wynagrodzenie RCS uzależnione jest od liczby poszukiwanych pracowników  i rodzaju stanowisk, których dotyczy rekrutacja.

Dodatkowych informacji udzieli Pani Katarzyna Baczyńska-Koc tel: 85 740 86 73, email: baczynska-koc@pfrr.pl

Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 1243

drukuj