Usługi doradcze

DORADZTWO PERSONALNE

Kompetentni pracownicy to kapitał każdej organizacji.  Decyzje w zakresie doboru personelu powinny być przemyślane, poprzedzone analizą rzeczywistych potrzeb kadrowych. Coraz częściej, mimo dużego odsetka osób bezrobotnych, znalezienie kompetentnego i wykwalifikowanego pracownika to niezwykle trudne zadanie.
Realizując dla naszych Klientów procesy rekrutacji i selekcji korzystamy z wieloletniego doświadczenia oraz szczegółowej wiedzy na temat białostockiego i podlaskiego rynku pracy. Optymalnie dobieramy metody realizacji procesu do stanowiska. Projektujemy serwis ogłoszeniowy w sposób umożliwiający najskuteczniejsze dotarcie do zainteresowanych kandydatów oraz korzystamy ze zgromadzonej przez nas bazy aplikacji. Możliwe jest też zlecenie bezpośrednich poszukiwań kadry menadżerskiej wyższego szczebla.
W zależności od oczekiwań Klientów procedurę selekcji wzbogacamy o elementy Assessement Centre, testy wiedzy merytorycznej, testy eksperckie oraz analizy psychologiczne, badające predyspozycje osobowościowe do pracy na danym stanowisku.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pracowników na szczeble wyższe i średnie. Mamy doświadczenie w rekrutacjach realizowanych zarówno dla firm usługowych, jak i produkcyjnych. Udzielamy gwarancji na pracowników zatrudnionych w wyniku realizowanych przez nas usług.

Stanowiska, na które przeprowadziliśmy skuteczne rekrutacje to m.in.:

• kierownik działu logistyki i zaopatrzenia
• kierownik działu logistyki
• kierownik ds. sprzedaży i marketingu
• kierownik hurtowni
• analityk finansowy
• doradca przedsiębiorczości
• główna księgowa
• samodzielny księgowy
• asystentka prezesa
• konsultant subregionalny
• specjalista ds. projektów
• specjalista ds. wdrażania dotacji
• specjalista ds. marketingu i sprzedaży
• doradca techniczny
• przedstawiciel handlowy

Wśród firm korzystających naszych usług w zakresie rekrutacji i selekcji znaleźli się m.in.:

• PROMOTECH Sp. z o.o. – producent specjalistycznych maszyn i urządzeń elektromagnetycznych (m.in.: wiertarek, frezarek i wózków spawalniczych). Przedsiębiorstwo innowacyjne, eksportujące większość swojej produkcji.
• SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A. – jeden z największych, krajowych producentów wysokiej jakości okien i drzwi. Najbardziej znana i rozpoznawalna marka stolarki drewnianej w Polsce.
• PPHU OKRUSZEK Sp. j w Łomży – producent wielokrotnie nagradzanych wyrobów piekarniczych i cukierniczych, finalista konkursu Ambasador Biznesu - Podlasie 2006, nagrodzony za największy przyrost zatrudnienia w 2005 roku.
• SUKCES S.c. – lider krajowego rynku w obszarze produkcji i dystrybucji elementów rolet okiennych zewnętrznych, markiz, bram garażowych i przemysłowych oraz krat rolowanych.
• P.I.S. RZOŃCA w Łomży – przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów oraz realizacją usług w zakresie nowoczesnych technik: grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i uzdatniania wody. Sieć hurtowni przedsiębiorstwa obejmuje swoim zasięgiem północno – wschodnią Polskę.
• Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – zaliczana do wiodących organizacji sektora pozarządowego w kraju. Działająca na rzecz promocji i rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Realizująca programy dotacji, wsparcia inwestycji, usługi kooperacji o zasięgu europejskim.
• Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. – jeden z najbardziej aktywnych funduszy poręczeniowych w Polsce. W ciągu kilkunastu lat działalności udzielił małym i średnim przedsiębiorstwom z Podlasia 915 poręczeń kredytów o łącznej wartości 73,4 mln złotych.
• Podlaskie Centrum Papiernicze Sp. j. – dynamicznie rozwijająca się firma branży poligraficznej, dystrybutor papieru dla drukarń, hurtowni i wydawnictw z terenu Polski oraz krajów ościennych.

Do pobrania referencje z zakresu przeprowadzonego doradztwa personalnego


DORADZTWO ORGANIZACYJNE

Udzielamy wsparcia pracodawcom zainteresowanym świadomym zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie, inwestującymi w swoich pracowników, starających się w trwały sposób wpływać na jakość ich pracy.
Wspomagamy procesy przekształceń kultury organizacyjnej, diagnozujemy potrzeby szkoleniowe i rozwojowe kadr, szukamy motywatorów najskuteczniej mobilizujących pracowników do wydajnej pracy. Usługi, które realizujemy pozwalają na powiązanie strategii firmy ze zmianami kultury organizacyjnej, stylu zarządzania, rozwojem personelu i oceną jego pracy. Zakres pomocy, na jaką mogą liczyć firmy z naszej strony to przede wszystkim:

• badania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
• badania opinii pracowników
• opracowania i wdrożenia systemu ocen pracowniczych
• analizy potrzeb szkoleniowych

Wśród naszych Klientów, którzy skorzystali z tego typu usług znajdują się m.in.:

• Przedsiębiorstwo DOM KSIĄŻKI Sp. z o.o.– dysponujące siecią ponad czterdziestu księgarń, największy dystrybutor książek i podręczników w regionie północno – wschodnim. Zrealizowana usługa obejmowała badanie opinii pracowników przedsiębiorstwa.
• Unibud BEP S.A. (obecnie UNIBEP S.A.) – przedsiębiorstwo budowlane specjalizujące się w budownictwie mieszkalnym i ogólnym. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in: Złoty Żuraw 2005, Pracodawca Roku w Budownictwie 2005, Inwestor w Kapitał Ludzki. Zrealizowana usługa obejmowała sondaż opinii kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla.
• ChM Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo produkcyjne z branży medycznej. Czołowy polski producent implantów, narzędzi i urządzeń na potrzeby ortopedii i traumatologii. Zrealizowana usługa obejmowała badanie opinii pracowników przedsiębiorstwa.
• Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku – jedna z największych tego typu firm w województwie, specjalizująca się w kompleksowych usługach informatycznych dla instytucji, przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Zrealizowana usługa obejmowała kompleksowe badanie kultury organizacyjnej.

Do pobrania referencje z przeprowadzonego doradztwa organizacyjnego