Kontakt

RCS Sp. z o.o .

ul. Spółdzielcza 8

15 - 441 Białystok

tel. (+48 85) 741 20 78, 656 13 48

fax (+48 85) 742 00 44

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000044161

NIP: 542-10-29-618
REGON: 050369657

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

 

e-mail: rcs@pfrr.pl; rcs.doradztwo@pfrr.pl

drukuj