Efektywność indywidualna
Warsztat - Efektywność indywidualna w oparciu o Insights Discovery®

Program oparty jest na prostym modelu.

 • Poznaj siebie.
 • Poznaj innych.
 • Naucz się adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych.

Insights Discovery® znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie ważne jest, aby zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji.

Główne treści warsztatu:

 • Twoja efektywność = jakość relacji z innymi ludźmi oraz umiejętności realizowania zadań, których się podjęłaś.
 • Percepcja.
 • Cztery temperamenty.
 • Wprowadzenie do energii kolorystycznych Insights Discovery.
 • Jaka jest Twoja dominująca energia kolorystyczna?
 • Pytam vs mówię, plan działania vs relacje.
 • Coaching w oparciu o kolory — udziel mi feedbacku!
 • Energie kolorystyczne Insights Discovery.
 • Kolory Insights wokół nas.
 • Kiedy silne strony zmieniają się w słabości.
 • Skuteczna komunikacja:
  • „Tak” i „Nie” w komunikacji z poszczególnymi energiami kolorystycznymi;
  • „Tak” i „Nie” w komunikacji ze mną.
 • Identyfikacja energii kolorystycznych współpracowników.
 • Praca z sekcjami „Mocne i słabe strony”, „... w kontaktach z innymi” oraz „Sposób podejmowania decyzji” w Profilu Indywidualnym.
 • Refleksja i planowanie działań. 

Trener: Katarzyna Baczyńska - Koc

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Czym jest Insights Discovery®?

Insights Discovery® to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym.

Podstawą modelu Insights Discovery®jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Development Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja.

Główna idea Insights Discovery®to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. Insights Discovery®daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Punktem wyjścia dla analiz jest zatem jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji. Model ukazuje trudności interpersonalne zespołów w kategoriach różnic typologicznych wskazując jednocześnie drogi modyfikacji zachowań jednostek w sytuacjach zawodowych.

Informacje i zapisy: