Trening skuteczności osobistej

Cele szkolenia :

 • zwiększenie świadomości na temat swojego potencjału,
 • jak być efektywnym, asertywnym i jak dobrze komunikować się z innymi,
 • jak wyznaczać kierunki swojego dalszego rozwoju,
 • udoskonalenie wybranych umiejętności przydatne w codziennej pracy i w życiu osobistym.

 Program szkolenia:

1. MODUŁ I - Komunikacja

 • Warunki sukcesu w komunikacji,
 • Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,
 • Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne,
 • Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację.

2. MODUŁ II - Moja strategia działania

 • Cztery strategie działania — cztery typy osobowości,
 • Identyfikacja własnego typu osobowości,
 • Potencjał poszczególnych typów,
 • Zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanego typu osobowości.

3. MODUŁ III - Kształtowanie własnego wizerunku

 • Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni,
 • Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej.

4. MODUŁ IV - Asertywność w kontaktach interpersonalnych

 • Istota asertywności,
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych,
 • Granice asertywności,
 • Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,
 • Powstawanie stresu i reakcje stresowe i radzenie sobie ze stresem.

5. MODUŁ V - Nastawienie a rozwój osobisty

 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności,
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian,
 • Stawianie celów,
 • Dążenie do realizacji celów.

6. MODUŁ VI - Osobisty plan działania

 • Budowanie własnej misji i wizji życiowej przez określenie swojej tożsamości, wartości i przekonań,
 • Wyzwolenie osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości,
 • Zasady formułowania celów,
 • Indywidualny plan doskonalenia stworzony w oparciu o wiedzę na temat swoich możliwości, obszarów do pracy i znajomości indywidualnych preferencji i posiadanych cech.
Trener: Magdalena Dąbrowska

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: