Komunikacja w biznesie

Celem szkolenia jest rozwój zaawansowanych technik komunikacji interpersonalnej wykorzystywanych na co dzień w sytuacjach biznesowych. Poznanie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych aspektów komunikowania się wzmocni kompetencje interpersonalne uczestników pomagając im w osiąganiu lepszych rezultatów w sytuacjach współpracy zawodowej.

Program szkolenia:

1. Proces komunikacji.

 • uczestnicy komunikacji i zachodzące pomiędzy nimi interakcje,
 • rodzaje komunikacji,
 • elementy wpływające na skuteczność przekazu.

2. Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej.

 • adekwatna mowa ciała,
 • sposób mówienia,
 • wzmocnienie przekazu poprzez komunikację niewerbalną.

3. Komunikacje słowna.

 • sztuka zadawania pytań, 
 • wykorzystanie parafrazy,
 • techniki aktywnego słuchania,
 • słownictwo wspierające pozytywny przekaz.

4. Nawiązywanie kontaktu.

 • tworzenie pierwszego wrażenia,
 • budowanie relacji.

5. Otwartość w komunikacji.

 • okno Johary’ego,
 • poszukiwanie możliwości rozwoju komunikacji.

6. Udzielanie informacji zwrotnej.

 • sytuacje, w których wykorzystywana jest informacja zwrotna,
 • schemat konstruktywnej informacji zwrotnej.

7. Bariery i zniekształcenia w komunikacji.

 • zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w komunikacji,
 • sposoby eliminacji zakłóceń w komunikacji interpersonalnej.

8. Zasady i techniki asertywności.

 • typologia i konsekwencje ludzkich zachowań,
 • prawa i zasady asertywności,
 • jak być asertywnym?

9. Umiejętność przekonywania — komunikacja perswazyjna.

 • w jaki sposób wpływam na innych? — autoanaliza własnych preferencji wywierania wpływu,
 • techniki wspierające skuteczne przekonywanie do własnych pomysłów.

10. Model rozwiązywania problemów.

 • cechy sytuacji konfliktowej,
 • style rozwiązywania problemów,
 • etapy działań w rozwiązywaniu problemów.

 Trener: Patrycjusz Skakuj

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: