Zarządzanie zmianą

Cele szkolenia:

 • analiza kluczowych elementów zmian organizacyjnych, wpływających na sukces w tym zakresie,
 • opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do planowania, wdrażania i monitorowania zmian organizacyjnych,
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania transformacją i zmianą oraz poznanie sposobów dialogu ze stronami zaangażowanymi w zmiany.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą.

 • Dlaczego firmy i pracownicy muszą się zmieniać?
 • Wpływ zmian na biznes,
 • Moje najbliższe zmiany.

2. Strategie wdrażania zmian.

 • Etapy rozwoju i obrazy organizacji ,
 • Organizacyjne reakcje na zmiany,
 • Rozwój organizacji v. restrukturyzacja,
 • Źródła i kierunek inicjowania zmian.

3. Trójfazowy model zmian.

 • Rozmrożenie bieżącego status quo,
 • Wdrożenie zmian,
 • Zamrożenie nowej sytuacji,
 • Analiza pola sił.

4. Źródła oporu wobec zmian.

 • Reakcje emocjonalne i czynniki racjonalne,
 • Emocjonalny cykl zmian,
 • Kolejność narastania oporu,
 • Reakcja na straty.

5. Agent zmiany.

 • Dobra strony zmiany - to co można zyskać,
 • Propozycje dla pracowników podlegających zmianom,
 • Sprzedawanie korzyści wynikających ze zmian.

6. Transformacja zmiany.

 • Zakończenie czyli rezygnacja ze starego,
 • Etap przejściowy,
 • Nowe rozpoczęcie,
 • Wizja zmian.

7. Kreatywne wykorzystanie strefy przejściowej.

 • Osłabnięcie „układu odpornościowego”,
 • Zachęcanie do eksperymentów,
 • Wspieranie kreatywnego myślenia,
 • Czas na wnioski.

8. Procedura wdrażania zmiany.

 • Postrzeganie - odczucia - zmiana,
 • Zaangażowanie i upełnomocnienie całej organizacji,
 • Implementacja i utrwalenie zmiany,
 • Pierwszy krok.

9. Ciągłe zmiany.

 • Nakładanie się faz procesu transformacji,
 • Nieuchronność zmian,
 • Rozpoznanie symptomów i szybkość reakcji.
Trener: Robert Olender

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: