Zarządzanie przez cele

Cel szkolenia:

 • poznanie podstaw teorii i filozofii ZP,
 • zdobycie umiejętności kierowania pracą podwładnych i własną, za pomocą dobrze sformułowanych celów,
 • nauka wyznaczania i realizowania celów,
 • uświadomienie roli zaangażowania i motywowania,
 • poznanie zasad wspólnego ustalania celów i określania priorytetów,
 • nabycie umiejętności łączenia celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi organizacji,
 • poznanie zasad oceny realizacji celów.

 Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do koncepcji Zarządzania Przez Cele (ZPC)

 • Skuteczność - zdolność do realizacji celów,
 • Rozpoznanie \"dołka\" — kiedy wyznaczyć nowy cel?
 • Coaching, jako wsparcie do osiągania celów.

2. Zarządzanie Przez Cele.

 • Czym jest zarządzanie przez cele?
 • Zasady i kluczowe elementy ZPC,
 • \"Pułapki\" ZPC na starcie,
 • Gdzie i kiedy stosować ZPC?
 • Wady i zalety ZPC.

3. Przygotowanie lidera do Zarządzania Przez Cele.

 • Określenie obszarów odpowiedzialności,
 • Określenie wkładu w realizację celów,
 • Wybór obszarów celów,
 • Określenie i wybór wskaźników oceny działania.

4. Wyznaczanie celów.

 • Cele ogólne, szczegółowe i zasada „smart”,
 • Proces planowania celów i określania priorytetów,

5. Przygotowanie zespołu do ZPC.

 • Elementy ZPC a strategia firmy,
 • Współpraca w zespole, zadania i status zespołu,
 • Zrozumienie miejsca zespołu w realizacji celów organizacji,
 • Narzędzia liderów: metoda warsztatowa ukierunkowania celów zespołu.

6. Motywacja i komunikacja zespołu w realizacji celów.

 • Elementy efektywnej motywacji,
 • Komunikacja we współpracy zespołu.

7. Pomiar i ocena wyników działania zespołu.

 • Kontrola realizacji celów,
 • Rozmowy monitorujące i oceniające,
 • Punkty milowe i odpowiedzialność za wynik.

Trener: Robert Olender

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: