Profesjonalne techniki sprzedaży

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z czynnikami wpływającymi na skuteczność w sprzedaży osobistej oraz będą doskonalili swoje umiejętności sprzedażowe. Poznają sposoby prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz nauczą się wykorzystywać techniki komunikacji, które przyczynią się do pozytywnego zamknięcia procesu sprzedaży. Uczestnicy zrozumieją procesy sprzedaży i nabędą umiejętności korzystania z faz sprzedaży.

 Program szkolenia:

1. Przygotowanie do realizacji kontaktów sprzedażowych.

 • Źródła klientów i metody pozyskiwania. Budowanie portfela klientów,
 • Kim jest nasz Klient, jakie ma oczekiwania, potrzeby,
 • Typy Klienta, model powstawania satysfakcji Klienta,
 • Nasze kompetencjei budowanie wizerunku własnego,
 • Atuty i predyspozycje handlowca,
 • Największe błędy popełniane przez handlowców,
 • Określenie celów wizyty handlowej,
 • „Samozarządzający” handlowiec - elementy organizacji czasu pracy i planowania.

 2. Rozpoczęcie wizyty handlowej.

 • Dotarcie do osoby decyzyjnej,
 • Neutralizacja wymówek klienta na początku spotkania,
 • Prezentacja celu wizyty,
 • Przydatne techniki prowadzenia rozmowy.

3. Kluczowe czynniki technik sprzedaży.

 • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta,
 • Techniki sprzedaży,
 • Procesy i techniki negocjacji i fazy sprzedaży,
 • Ofertowanie - umiejętność budowania korzyści, język korzyści — prezentacja oferty,
 • Stanowisko początkowe i końcowe - granica ustępstw w negocjacjach,
 • Kiedy kończy się proces transakcji - co dalej?,
 • Finalizacja sprzedaży. Techniki „dobijania targu”,
 • Sprzedaż telefoniczna, selfcoaching - praca z przekonaniami.

4. Język perswazji.

 • Narzędzia komunikacji. Pytania otwarte, parafraza, aktywne słuchanie,
 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży,
 • Używanie metafor w procesie przekonywania,
 • Techniki wywierania wpływu,
 • Pozytywne stwierdzenia - czyli jak przekazać niewygodną informację,
 • Sytuacje trudne w pracy z klientami,
 • Konflikt.

Trener: Patrycjusz Skakuj

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

Informacje i zapisy: