Doradztwo gospodarcze

DORADZTWO GOSPODARCZE RCS

Dział doradztwa gospodarczego RCS Sp. z o.o. opiera się zarówno na własnych zasobach kadrowych jak również na kilkunastu zewnętrznych specjalistach zdolnych zrealizować każde zlecenie. Nasi konsultanci i analitycy opracowali już blisko dwieście projektów inwestycyjnych na rzecz sektora MSP i szeroko rozumianego sektora publicznego: biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy marketingowe, studia wykonalności, dokumentacje aplikacyjne o wsparcie z środków pomocowych UE itp. W latach 2008-2012 wartość przygotowanych przez nas projektów (programy finansujące min. POIiŚ, POIG, PORWP, RPRPW) przekroczyła 500 mln zł. Dotychczasowe projekty przyczyniły się w wielu przypadkach do rozwoju firm, wdrożenia procesów inwestycyjnych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, jak również do przyspieszenia procesów rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Dzięki projektom naszych konsultantów udało się dotychczas stworzyć ok. 900 miejsc pracy! Tylko w roku bieżącym wdrażamy bezpośrednio projekty inwestycyjne o wartości niespełna 100 mln zł.

Oferujemy usługi obejmujące:

   
 1. Kompleksową obsługę w zakresie funduszy pomocowych UE:
  • Konsultacje planowanego przedsięwzięcia oraz wskazanie źródła dofinansowania
  • Pełne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu
  • Przeprowadzanie procedur przetargowych (w tym procedur opartych na PZP)
  • Pomoc w procesie kontraktacji i wdrażania projektu
  • Rozliczenie przedsięwzięcia
 1. Opracowywanie biznes planów na potrzeby instytucji kredytowych
 2. Realizację usług rozszerzonego nadzoru inwestorskiego
  • Pełnienie funkcji Menedżera Projektu, bądź Inwestora Zastępczego
  • Przeprowadzanie procedur przetargowych (w tym procedur opartych na PZP)
  • Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach
  • Pomoc prawna – świadczona przez współpracujące specjalistyczne kancelarie radców prawnych
  • Rozliczenie przedsięwzięcia
 1. Przygotowywanie strategii rozwoju miast i firm
 2. Przygotowywanie planów naprawczych
 3. Realizację wycen przedsiębiorstw

Najwyższą jakość pracy naszych konsultantów, prawników i specjalistów z dziedziny PZP gwarantuje wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów gospodarczych i podmiotów sektora publicznego.

Nasi inspektorzy nadzoru inwestorskiego to wieloletni praktycy realizujący projekty o jednostkowej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Dla nas każdy projekt to indywidualne podejście do problemu. Każde przedsięwzięcie jest opracowywane i wdrażane przez specjalnie dobrany zespół specjalistów. Specjalistów posiadających fachową wiedzę, wieloletnie doświadczenie i praktykę w zakresie opracowywania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych i analiz ekonomicznych, a także posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i techniczną.

W sprawach związanych z doradztwem gospodarczym prosimy o kontakt:

Rafał Chmielewski
Prezes Zarządu

RCS Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
Tel: 85 740 86 74, 86 215 16 90
tel. kom. 512 126 118
Fax: 85 740 86 85, 86 215 16 90

e-mail: chmielewski@pfrr.pl