Aktualności

RCS Sp. z o. o. informuje, że szkolenia realizuje zgodnie ze Standardem Usługi Szkoleniowej
opracowanym i wdrożonym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych