Projekty realizowane


W okresie 28 maja – 30 września RCS Sp. z o. o. przeszkoli i zorganizuje doradztwo biznesowe dla 60 uczestników projektu w 4 grupach realizacji: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Kolno.

Grupa docelowa: osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, zarówno pracujący jak i bezrobotni, mieszkańcy woj. podlaskiego.

 W ramach projektu RCS Sp. z o. o. zrealizuje:

1.      Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: „Kompendium przedsiębiorczości”.
Obejmują wszystkich (60) uczestników projektu i odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela) w 4 modułach tematycznych:

  • Formalno - prawne podstawy zakładania i funkcjonowania małej firmy – 12 godz.
  • Zarządzanie marketingowe w małej firmie – 16 godz.
  • Księgowość i podatki w małej firmie – 16 godz.
  • Biznes Plan – 16 godz.

Celem tych szkoleń jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności z zakresu formalno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,  księgowości i podatków w małej firmie, a także rozwój umiejętności związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii marketingowej oraz opracowywania biznes planu przedsięwzięcia.

2. Szkolenie: „Warsztaty z umiejętności miękkich”.
Obejmuje 20 uczestników projektu i odbędzie się w sobotę. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności autoprezentacji i skutecznej komunikacji oraz odkrywania potencjałów twórczych.

3. Doradztwo biznesowe.
Każdy uczestnik projektu objęty jest 4 godzinnym (2 x 2 godz.) doradztwem biznesowym, którego celem jest wypracowanie biznes planu umożliwiającego pozyskanie dotacji inwestycyjnej na własne przedsięwzięcie biznesowe.
Doradztwo biznesowe odbywa się w 4 lokalizacjach: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Kolno.

Uczestnicy projektu będą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.