Projekty zakończone

Inwestycja w Kadry IIProjekt zakładał:
 
1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych firmy (3 dni, w tym 2 dni w firmie).
2. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów (4 dni, 2 x 2 dni) dla min. 5 osób, max 7 osób
z firmy (dla kadry zarządzającej i dla osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe).

Ad. 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Diagnoza potrzeb szkoleniowych w firmie w obszarze ZZL była kluczowym i integralnym elementem tego Projektu. Konsultacje udzielane były w formie bezpośrednich spotkań

Tematy SZKOLEŃ - WARSZTATÓW
dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

• zarządzanie zespołem z elementami komunikacji
• Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategia personalna
• skuteczna komunikacja
• zarządzanie wiedzą
• marketing personalny
• system ocen pracowniczych
• systemy szkoleń pracowników i zarządzanie karierami, w tym przygotowanie kandydatów na stanowiska kierownicze
• efektywne systemy wynagrodzeń, w tym partycypacyjny system wynagrodzeń
• elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy
• etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, w tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
• kształtowanie właściwego modelu stosunków pracy

Po zakończeniu warsztatu I uczestnicy otrzymali do przygotowania zadanie wynikające z analizy potrzeb oraz poruszanych podczas warsztatu zagadnień. Wypracowane rozwiązania były dyskutowane w trakcie II warsztatu.
Uczestnicy szkoleń otrzymali: materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia prowadzone były w siedzibie firmy lub siedzibie RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8, Białystok

 

drukuj