Projekty zakończone

RCS Sp. z o.o. zrealizował projekt "Samorząd w Unii Europejskiej - myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach Działania 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego". Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Patronat nad projektem przyjął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem projektu było:
1. wsparcie edukacji pracowników samorządów
2. doskonalenie samorządów, aby były bardziej skuteczne w zakresie obsługi klientów, inicjowania rozwoju lokalnego, absorpcji środków UE, sprzyjania rozwojowi zasobów ludzkich, ograniczania bezrobocia.

Projekt obejmował:

 • Bezpłatne szkolenia,
 • Bezpłatne poradnictwo zawodowe psychologów i doradców zawodowych,
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe, książki,
 • Bezpłatne wyżywienie oraz napoje podczas szkolenia,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

  Z bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu skorzystli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu 14 powiatów województwa podlaskiego.

  W realizację projektu zaangażowana została sieć 14 instytucji partnerskich tj. Centrów Aktywizacji Rozwoju (CAR). Reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego Centra Aktywizacji Rozwoju zlokalizowane są w 14 starostwach powiatowych i w projekcie pełniły funkcję punktów informacyjno-rekrutacyjnych.

  Oferta szkoleniowa projektu:
  1. Zarządzanie publiczne
  2. Marketing terytorialny
  3. Ekspert ds. projektów EFS
  4. Szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, rosyjski) (Rekrutacja zakończona)
  5. Komunikacja społeczna w urzędzie
  6. Lider lokalnego partnerstwa i inicjatyw rozwoju
  7. Szkolenia indywidualne
 • drukuj