Projekty zakończone
Wschód Biznesu

WSCHÓD BIZNESU

Projekt dla właścicieli oraz pracowników mikro i małych przedsiębiorstw.

Pomoc UE dla małych przedsiębiorstw z województw polski wschodniej

W marcu 2007 r. rozpoczęto realizację specjalnego projektu przeznaczonego dla małych firm z terenów polski wschodniej. Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miało na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W województwie podlaskim program był wdrażany przez RCS Sp. z o.o.

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego po raz pierwszy przedsiębiorcy z małych miast i terenów wiejskich otrzymali opiekę profesjonalnych doradców oraz skuteczną pomoc w prowadzeniu firmy, zdobywaniu kwalifikacji i wykorzystaniu szansy jaką są fundusze pomocowe UE. W ramach projektu założenia pomocy dla przedsiębiorstw przedstawiały się następująco:

- opieka profesjonalnych doradców, którzy pomogą w stworzeniu krótko- i długoterminowego planu rozwoju firmy, określą i pomogą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania działalności firmy, w tym środków z funduszy strukturalnych UE,
- kompleksowa oferta szkoleniową dla pracowników i właścicieli firm, począwszy od szkoleń technicznych a kończąc na szkoleniach z zarządzania firmą,
- organizacja spotkań z praktykami biznesu - właścicielami i kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynku,
- przygotowanie i utrzymanie przez rok strony internetowej przedsiębiorstwa.

Z uwagi na specyfikę przedsiębiorstw objętych projektem, został on tak skonstruowany, aby umożliwić bezpłatne skorzystanie z tych form pomocy.

Do udziału w projekcie uprawnione były wyłącznie przedsiębiorstwa, które spełniały łącznie trzy warunki:
- posiadajły status mikro i małego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenie Komisji WE nr 364/2004 z dnia 25.02.2004,
- prowadziły działalność gospodarczą (w rozumieniu miejsca rejestracji) w ośrodkach (gminach), których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy osób,
- prowadziły działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata, tj. zarejestrowali działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu pod adresem www.wschodbiznesu.pl

Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek województwa podlaskiego

TEMATY  REALIZOWANYCH SZKOLEŃ Z PROJEKTU WSCHÓD BIZNESU:

  • Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy przedsiębiorstw
  • Profesjonalny przedstawiciel handlowy
  • Zasady marketingu i e-marketing w małej firmie
    Szkoła prezentacji z warsztatem komputerowym i szkoła negocjacji
  • Zrozumieć podatki
  • Źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych UE
  •  Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej