Projekty zakończone

 

Projekt "Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP" zrealizowany został na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) przemysłowych z terenu całego kraju w szczególności z następujących branż:

  • elektromaszynowej
  • produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych
  • przetwarzania odpadów
  • produkcji artykułów spożywczych

Grupą docelową Projektu była kadra zarządzająca MMŚP:

  • właściciele
  • członkowie zarządu
  • dyrektorzy i kierownicy
  • pracownicy odpowiedzialni za działalność produkcyjną
  • pracownicy odpowiedzialni za działalność badawczo-rozwojową i technologiczną (np. pracownicy działów B+R, główni technolodzy, specjaliści działów produkcji)
  • specjaliści z zakresu ochrony własności intelektualnej

W ramach Projektu, który trwał do 31 maja 2007 r. i obejmował swoim zasięgiem całą Polskę, przeszkolone zostało ok. 2400 przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych. Kolejne 2500 osób wzięło udział w 50 bezpłatnych infoseminariach, które były zorganizowane we wszystkich województwach Polski.

Projekt "Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP", przyczynił się do podnesienia świadomości i wiedzy z zakresu identyfikacji, pozyskiwania, wdrażania oraz zarządzania innowacjami wśród kadr MMŚP w kontekście funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. W ramach Projektu odbyły  się szkolenia i warsztaty z zakresu: "Ochrony i znaczenia własności intelektualnej" oraz "Planowania i zarządzania innowacjami".

Celem warsztatów oraz szkoleń organizowanych w ramach Projektu było przełamanie wszelkich barier w "sięganiu po innowacyjność" i wsparcie polskich przedsiębiorstw w budowaniu konkurencyjnej pozycji w oparciu o rozwój i wdrażanie innowacji.

drukuj