Projekty zakończone

„Przygotowanie do eksportu”  był projektem szkoleniowym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zrealizowanym przez konsorcjum firm Arup i PAG-Uniconsult.

Przedsiębiorcom, chcącym rozwinąć lub rozpocząć działalność eksportową oferowaliśmy dotowany w 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw kompleksowy program szkoleń, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb firm.

Dostępne w ramach projektu tematy szkoleniowe:

STRATEGIA EKSPORTOWA JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
MARKETING I PROMOCJA PRODUKTU NA RYNKACH EKSPORTOWYCH
ROZWÓJ PRODUKTU EKSPORTOWEGO
MARKETING WYSTAWIENNICZY
TRANSAKCJE EKSPORTOWE
RYZYKO W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH
UMOWY HANDLOWE W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH
ARBITRAŻ, CZYLI ROZSTRZYGANIE SPORÓW W HANDLU ZAGRANICZNYM
KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE W HANDLU ZAGRANICZNYM
ORGANIZACJA BIURA EKSPORTU I REKRUTACJA KADR
ZWYCZAJE I UZANSE HANDLOWE
TRANSPORT W HANDLU ZAGRANICZNYM
KONSORCJA EKSPORTOWE
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
NEGOCJACJE HANDLOWE W EKSPORCIE
ZACHOWANIA BIZNESOWE W EUROPIE PÓŁNOCNEJ (SKANDYNAWIA, WIELKA BRYTANIA, HOLANDIA) I POŁUDNIOWEJ (PÓŁWYSEP IBERYJSKI, FRANCJA, WŁOCHY, GRECJA)
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ W SKANDYNAWII
WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ – HANDEL ELEKTRONICZNY
EKSPORT USŁUG

Program „Przygotowanie do eksportu” oferował:

  • Pełną wiedzę za 20% kosztów
  • Intensywne szkolenia - 1 lub 2 dni
  • Indywidualny dobór „ścieżek szkoleniowych” dopasowanych do wymogów Twojej działalności
  • Konsultacje dla uczestników
  • Wyjazdy studyjne - możliwość poznania specyfiki wybranych rynków i branż
  • Nacisk na zajęcia praktyczne
     

Szkolenia w ramach projektu "Przygotowanie do eksportu" adresowane były do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających od co najmniej 6 miesięcy, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenia skierowane były zarówno do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (np. właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy) jak i pracowników istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw eksportowych lub posiadających znaczący potencjał eksportowy.

drukuj