Projekty zakończone

 

Projekt adresowany był do przedsiębiorstw oraz do jednostek samorządu terytorialnego. Wdrożenie idei clusteringu pozwoliło na usprawnienie i zwiększenie efektywności działań poszczególnych firm oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim jednak projekt miał na celu budowanie świadomości na temat clusteringu, zdefiniowanie obszarów potencjalnej współpracy między przedsiębiorstwami, pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości współpracy w formie klastra oraz realizację wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju firm i regionów.

Współpraca przedsiębiorstw w budowaniu produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych wzmocniła ich pozycję na rynku krajowym i zagranicznym, wpłynęła na postrzeganie regionu jako terenu, na którym działają silne grupy producenckie, identyfikujące się z nim oraz go promujące.

Projekt miał charakter popularyzatorsko-szkoleniowy. Objął nie tylko rozpowszechnianie wiedzy na temat idei clusteringu, przeszkolenie ponad 1300 osób z co najmniej 590 firm  w wielu komponentach, zorganizowanie konferencji, ale przede wszystkim przyczynił się do stworzenia nowych klastrów i pomół w rozwoju klastrów już istniejących.

Realizacja projektu „Program szkoleń promujących clustering” rozpoczęła się w październiku 2005 roku i trwała do grudnia 2007 r. Kontrakt wart był 5,76 miliona złotych, a jego wdrażanie podzielone zostało na kilka etapów. Podsumowaniem działań w ramach projektu było stworzenie przewodnika, w którym przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące tworzenia, rozwijania i promowania klastrów.

W ramach I Komponentu Projektu zrealizowane zostały spotkania dla branży spożywczej, maszynowej, mlecznej i drzewnej.

Tematyka szkoleń realizowanych w II Komponencie:

 • 2-dniowe warsztaty dotyczące tworzenia i rozwoju inicjatywy klastrowej (symulacja)
 • Negocjacje handlowe z partnerami z UE
 • Przygotowanie oferty eksportowej jako jeden z kluczowych czynników sukcesu
 • Zarządzanie eksportem
 • Instrumenty wspierania eksportu
 • Nowoczesny marketing i promocja na rynkach Unii Europejskiej
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, możliwości i przygotowanie do pozyskania finansowania z programów pomocowych
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą
 • Polskie niepowtarzalne specjały-Tworzenie marki regionalnej        
 • Podstawy prawne funkcjonowania klastra
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Oznakowanie produktów spożywczych
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Nowoczesny marketing
 • Asertywność w obsłudze klienta
 • Coaching - narzędzie zarządznia personelem
 • Budowanie zepołu
 • Komunikacja w zespole
 • Negocjacje
 • Praca z mediami - zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Wystąpienia publiczne
 • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Ochrona środowiska w gospodarce trystycznej
 • Zastosowanie komputerów w procesie sprzedaży
 • Informatyka i internet w gospodarce turystycznej
 • Transport w turystyce jego rola i zadania
 • Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z touroperatorami
 • Prawa producentów i konsumentów w turystyce
 • Ubezpieczenia w turystyce
drukuj