Projekty zakończone

"Inwestycja w kadry" był  projektem mającym na celu podniesienie wiedzy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi - RCS był podwykonawcą na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego.

 

Szkolenia projektu „Inwestycja w kadry” były skierowane do firm sektora MŚP: do właścicieli, kadry zarządzającej, kierowników oraz pracowników działów kadrowych.

 

Szkolenia trzydniowe :               zaczynały się w poniedziałek lub w czwartek

 

Czas trwania:                                      3 dni w godz. 9.00 – 16.00 ( 24h )

 

 

Program szkolenia:

Pierwszy dzień szkolenia :

Moduł1. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Budowanie zespołów.

Moduł2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia personalna.

Drugi dzień szkolenia :

Moduł 3. Skuteczna komunikacja.

Moduł 4. Systemy szkoleń.

Trzeci dzień szkolenia :

Moduł 5. Proces naboru pracowników.

Moduł 6. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników.

 

Szkolenia realizowane były w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania jak :

·          treningi umiejętności
·          ćwiczenia indywidualne i grupowe
·          analizy przypadków
·          „burza mózgów”
·          dyskusje

Każdy z uczestników otrzymał imienny dyplom potwierdzający odbycie szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj